Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5
  4/11/1393 جشنواره زمستانی خیریه غذاهای خانگی  ادامه...
  26/6/1393 نمونه کارهای هنری خیریه  ادامه...
  16/2/1393 بهانه اي براي همدلي  ادامه...
  13/12/1392 کلینیک تشخیصی سرطان  ادامه...
  6/12/1392 بروشور رژيم غذايي  ادامه...
  6/12/1392 كنگره تازه هاي سرطان پوست  ادامه...

در تحقیقات چهار ساله ای که در انگلستان به عمل آمده است سیگار و غذاهای نامناسب ،

مهم ترین عوامل بیماری سرطان شناخته شدند.


ادامه مطلب...

​مهم ترين نگراني هاي بيماران را مي شود در دو نکته خلاصه کرد :
چگونه دارو را تهيه کنند و درمان را در کجا انجام دهند.
اين راهنمايي را تلفن گوياي انجمن که نداي بهروزي نام دارد در اختيار شما قرار ميدهد.


ادامه مطلب...