Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5
  27/2/1394 بازارچه خیریه بهاری  ادامه...
  4/11/1393 جشنواره زمستانی خیریه غذاهای خانگی  ادامه...
  26/6/1393 نمونه کارهای هنری خیریه  ادامه...
  16/2/1393 بهانه اي براي همدلي  ادامه...
  13/12/1392 کلینیک تشخیصی سرطان  ادامه...
  6/12/1392 بروشور رژيم غذايي  ادامه...

محققان می گویند در هر 6 ثانیه ، یکی از معتادین به سیگار جان خود را از دست می دهد  

ارزش زندگی آیا بدین اندازه کم شده که می توان به آسانی آن را در میان دود سیگار محو کرد 


ادامه مطلب...

​مهم ترين نگراني هاي بيماران را مي شود در دو نکته خلاصه کرد :
چگونه دارو را تهيه کنند و درمان را در کجا انجام دهند.
اين راهنمايي را تلفن گوياي انجمن که نداي بهروزي نام دارد در اختيار شما قرار ميدهد.


ادامه مطلب...