Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5
  4/11/1393 جشنواره زمستانی خیریه غذاهای خانگی  ادامه...
  26/6/1393 نمونه کارهای هنری خیریه  ادامه...
  16/2/1393 بهانه اي براي همدلي  ادامه...
  13/12/1392 کلینیک تشخیصی سرطان  ادامه...
  6/12/1392 بروشور رژيم غذايي  ادامه...
  6/12/1392 كنگره تازه هاي سرطان پوست  ادامه...

پیکر نگار طبیعت در دست آدمی ده انگشت گذاشته تا بتواند یک یک مراحل حیات را بشمارد. این ده پرده یا ده مرحله حیات عبارتند از :

 کودکی    بلوغ   جوانی   توانایی  پختگی   کمال   وارستگی  تزلزل   ناتوانی  تسلیم 


ادامه مطلب...

​مهم ترين نگراني هاي بيماران را مي شود در دو نکته خلاصه کرد :
چگونه دارو را تهيه کنند و درمان را در کجا انجام دهند.
اين راهنمايي را تلفن گوياي انجمن که نداي بهروزي نام دارد در اختيار شما قرار ميدهد.


ادامه مطلب...