Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5
  26/6/1393 نمونه کارهای هنری خیریه  ادامه...
  16/2/1393 بهانه اي براي همدلي  ادامه...
  13/12/1392 کلینیک تشخیصی سرطان  ادامه...
  6/12/1392 بروشور رژيم غذايي  ادامه...
  6/12/1392 كنگره تازه هاي سرطان پوست  ادامه...
  3/12/1392 راز شاد زيستن  ادامه...

ورزش نه تنها برای افراد سالم که برای بیماران سرطانی نیز اهمیت و ضرورت دارد ، تمرینات ورزشی را از همین امروز شروع کنید . 


ادامه مطلب...

​مهم ترين نگراني هاي بيماران را مي شود در دو نکته خلاصه کرد :
چگونه دارو را تهيه کنند و درمان را در کجا انجام دهند.
اين راهنمايي را تلفن گوياي انجمن که نداي بهروزي نام دارد در اختيار شما قرار ميدهد.


ادامه مطلب...