Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5
  31/4/1393 بازار نوشیدنی تابستانی  ادامه...
  16/2/1393 بهانه اي براي همدلي  ادامه...
  13/12/1392 کلینیک تشخیصی سرطان  ادامه...
  6/12/1392 بروشور رژيم غذايي  ادامه...
  6/12/1392 كنگره تازه هاي سرطان پوست  ادامه...
  3/12/1392 راز شاد زيستن  ادامه...

بین یک سوم تا یک چهارم  انواع سرطان ها قابل پیشگیری است اگر شما دارای وزن مناسب باشید. آنهایی که بیشتر از شش ساعت در روز را در حال نشستن به سر می برند بیشتر در خطر بیماری و مرگ هستند .

برای زندگی سالم تلاش کنید تا در وزن سلامت خود و فعالیت فیزیکی باشید.


ادامه مطلب...

​مهم ترين نگراني هاي بيماران را مي شود در دو نکته خلاصه کرد :
چگونه دارو را تهيه کنند و درمان را در کجا انجام دهند.
اين راهنمايي را تلفن گوياي انجمن که نداي بهروزي نام دارد در اختيار شما قرار ميدهد.


ادامه مطلب...