Slideshow Image 1
  2/4/1395 گروه سیمرغ در روز جهانی مبارزه با دخانیات  ادامه...
  11/2/1395 جشنواره غذای بهاری در بابلسر  ادامه...
  16/8/1394 بازارچه خیریه پاییزی  ادامه...
  27/2/1394 بازارچه خیریه بهاری  ادامه...
  4/11/1393 جشنواره زمستانی خیریه غذاهای خانگی  ادامه...
  26/6/1393 نمونه کارهای هنری خیریه  ادامه...

​مهم ترين نگراني هاي بيماران را مي شود در دو نکته خلاصه کرد :
چگونه دارو را تهيه کنند و درمان را در کجا انجام دهند.
اين راهنمايي را تلفن گوياي انجمن که نداي بهروزي نام دارد در اختيار شما قرار ميدهد.


ادامه مطلب...